Hram-Podgorica

galerija
video
Интервјуи
Митрополит бориспољски и броварски Антоније: О светогрђу у умјетности и животу
Шта се може рећи о правној свести оних за које су религиозна осећања-повод бесконачног упражњавања оштроумља? Зар је могуће говорити о вређању
Друштво
Патријарх московски и све Русије Кирил: Пропагирање еутаназије указује на ан­ти­ху­ма­ну су­шти­ну са­вре­ме­ног се­ку­лар­ног ху­ма­ни­зма
Са­вре­ме­ни про­па­га­то­ри еу­та­на­зи­је не­ги­ра­ју сва­ку ве­зу из­ме­ђу сво­јих иде­ја и про­це­са ко­ји су се де­ша­ва­ли у на­ци­стич­кој Не­мач­кој. Ме­ђу­тим, упра­во та­мо је
Sveti-Petar-Cetinjski1-346x154
svetigora-radio_logo
ostrog
narodna-kuhinja