(Видео): Научни скуп – Зетски господари Црнојевићи и везири Бушатлије (четврта сесија)

13. октобра 2017. - 10:39

 

У четвртој сесији своје радове су изложили:

ДОЦ. ДР ГОРАНА ВАСИНА – Државна идеологија Црне Горе у новосадској јавности крајем 19. и почетком 20. века ˗ поглед на идентитет и средњовековну традицију

МР ДЕЈАНА ВАСИНА – Пречанска штампа о прослави четири века Ободске штампарије

ДР МИЛЕНЕ МАРТИНОВИЋ – Два Цетињска љетописа

 ПРОФ. ДР ДРАГАНА РАДЕНОВИЋА И ИВАНА ЛУКНАР – Црнојевићи, друштвено-културни допринос и уметност

 ДОЦ. ДР БУДИМИРА АЛЕКСИЋА – Црнојевићи и Бушатлије у српској епској поезији

 ДР ЗОРАНА ЖИВКОВИЋА – Супротстављеност венецијанске и српске културе у драми Лазе Костића ”Максим Црнојевић”

ПРОФ. ДР. СИНИШЕ ЈЕЛУШИЋА – Култура Црнојевића у савременом пјесништву: Лакушићев циклус о Божидару Вуковићу

ДР СРЂАНА ЗЛОПАШЕ – Психоаналитичка разматрања о идентитету у мултиконфесионалном друштву